เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการกิ่งอำเภอลานกระบือ ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่สถานีอนามัยลานกระบือ และในปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ซึ่งเป็นสำนักงานปัจจุบัน โดยมีสาธารณสุขอำเภอ คนแรกคือ นายสุรินทร์   ธารทาน ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่ง อนามัยอำเภอลานกระบือ