โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานตาบัว

 

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานตาบัว ก่อตั้งขึ้น จากการบริจาคที่ดินของ นายดา ชัยอินทร์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 1 ไร่ 2 งาน โดยมีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดกับที่ดินของนายจำปา แก้วทอง ทางด้านทิศใต้ติดกับที่ดินของนายอานนท์ เกษณี ทิศตะวันออก ติดกับที่ดิน นายดา ชัยอินทร์ และทางด้านทศตะวันตก ติดกับถนนภายในหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงสร้างเป้นไม้ 2 ชั้น ใต้ถุนสูง ด้วยงบประมาณ เป็นเงิน 90,750 บาท มีพื้นที่ใช้งาน 72.60 ตารางเมตร และจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานจึงทำให้เกิดการชำรุดเสื่อมโทรม จึงขออนุมัติในการรื้อถอน และของบประมาณในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และในปี พ.ศ. 2540 จึงได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารด้านล่าง เป็นเงิน 419,500 บาท และได้ดำเนินการจัดหาเงินสมทบในการปรับปรุงอาคารชั้นล่างจากการทำบุญทอดผ้าป่า ยอดเงินสมทบ จำนวน 108,993 บาท และได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 จนถึงปัจจุบัน