โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงมาลย์

  

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงมาลย์ ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับการบริจาคที่ดินของ นางกอ  มาน้อย จำนวนพื้นที่ 3 ไร่ ก่อสร้างเป็นอาคาร คลส.ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง ขนาด 150 ตารางเมตร พร้อมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง

ปี พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณในการต่อเติมอาคารชั้นล่างในการให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน